Chatt med skolkurator Maria Lingonblad Liveblog live blogging

797

Elevvård - Peda.net

2020-04-13 2017-08-26 Tystnadsplikt. Som skolkurator har jag lagstadgad tystnadsplikt vilket innebär att jag utan ditt medgivande inte får föra vidare sådant du anförtrott mig. Undantag finns, t ex kännedom om övergrepp eller drogmissbruk. Jag har anmälningsplikt vid oro om att en elev far illa. 2020-02-24 Vi har tystnadsplikt, så kallad kvalificerad sekretess reglerad i 7 kap 9§ Sekretesslagen. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att ringa.

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar

  1. Tennison love after lockup
  2. Internet explorer 9 windows xp
  3. Förskola umeå covid

Skolkurator. En skolkurators uppgift är att stödja eleverna i skolan, både när de stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Skolkuratorn har tystnadsplikt. Jag arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation i relation till sin omgivning, familj och skola med barnkonventionen och BBIC (barnets behov i centrum) i åtanke.

Trygghetsteam.

Skolkurator - Arboga kommun

Elever och föräldrar kan vända sig till skolans kurator för att få råd och stöd om de möter svårigheter i skolan eller som påverkar skolsituationen. Skolkurator kan även vägleda och handleda pedagoger, Skolkuratorn har tystnadsplikt, I arbetet som skolkurator lyder kuratorn under sträng sekretess/tystnadsplikt, vilket innebär att kuratorn inte får föra vidare information om eleven som kommit fram under samtal.

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar

Elevhälsa - Solna stad

Men någon sekretess mellan en lärare och kurator vid en skolmyndighet finns inte.

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar

Kontaktas via Wilma Ovannämnda personer har, liksom lärarna och skolgångsbiträdena, tystnadsplikt.
Ängelholms näringsliv

Kurator har tystnadsplikt. Kontakt kan tas av eleven själv, av förälder eller mentor.

Skolpsykolog. Psykologerna inom Barn- och elevhälsoenheten bidrar med psykologisk kompetens inom enheten och till skolorna.
Öppna locket på gustavsberg toalett

sjukskrivning blankett försäkringskassan
mobile loan signing agent
rysk press webbkryss
busfro inlamning
veckans brott

SEKRETESS I SKOLAN - CORE

i fokus och är en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar samt personal. Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt. Skolkuratorn arbetar för att hjälpa dig som elev att få en så bra skolsituation som Tystnadsplikt innebär att känsliga och ömtåliga uppgifter om dina personliga  och skolsköterska. Kurator, skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.


Sök fordonsuppgifter sms
farbod majd

Elevhälsan – ISGR

Skolkurator kan även vägleda och handleda pedagoger, Skolkuratorn har tystnadsplikt, I arbetet som skolkurator lyder kuratorn under sträng sekretess/tystnadsplikt, vilket innebär att kuratorn inte får föra vidare information om eleven som kommit fram under samtal. Kuratorn lyder även under anmälningsplikt , vilket innebär att kuratorn ibland behöver lämna ut information till föräldrar, elevhälsogruppen eller andra myndigheter då misstanke finns att en elev far illa. Skolkuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus.

När gäller tystnadspliktlagen? : sweden - Reddit

Tystnadsplikt Som skolkurator har jag tystnadsplikt vilket betyder att jag inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Jag journalför inte våra samtal. Det kan vara problem i relationen till föräldrar, kamrater eller lärare. Skolkuratorn har stark tystnadsplikt, vilket betyder att det som kommer fram i samtalet och anledningen till att Du sökte hjälp stannar mellan kuratorn och den som sökt hjälpen.

Undantag finns, t ex kännedom om övergrepp eller drogmissbruk. Jag har anmälningsplikt vid oro om att en elev far illa.