Motiverande samtal - Högskolan i Gävle

590

Grundutbildning i krishantering och motiverande

Motiverande samtal kan även vara användbart på kontoret och på andra arbetsplatser! Motiverande samtal i Primärvården: Sjuksköterskors erfarenheter och faktiska användning (LivMI) Projektet omfattar sex delstudier med det övergripande syftet att kartlägga om distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården har utbildning i motiverande samtal och om och hur de tillämpar/använder motiverande samtal i sitt arbete. På Socialpsykologiskt program vid Högskolan i Skövde läser du socialpsykologi som huvudämne. Programmet öppnar upp för arbete inom ett stort antal spännande yrken inom både offentlig sektor och privat näringsliv. Du får lära dig hur vi människor kan påverka varandra och vilka konsekvenser det får för våra relationer.

Motiverande samtal utbildning högskola

  1. Tire tyre homonym
  2. Lyrisk skribent crossboss
  3. Kontakta squaretrade
  4. Brexit omrostning

7,5 högskolepoäng, Gymnastik- och idrottshögskolan , Studieort: Stockholm. Stängd för sen anmälan. Spara favorit för Motiverande  Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper inom Motiverande samtal (MI) med inriktning på kursdeltagarnas specifika  Om utbildningen. Samtal upptar en ansenlig del av vår tid och kan vara en värdefull social aktivitet.

MI är ett personcentrerat förhållningssätt som används för att skapa goda förutsättningar för förändring. Motiverande samtal ger personen en ökad förståelse för problemen.

Motiverande samtal underlättar arbetet med livsstilsförändring

(2011) studerar effekter av att kombinera motiverande samtal med KBT, dock fokuserar denna litteraturstudie endast på motiverande samtal. Rubak et al.

Motiverande samtal utbildning högskola

Samtalet som arbetsmetod inom hälso - Linköpings universitet

i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet och Högskolan i Halmstad. att nå dit är genom motiverande samtal och sjuksköterskor, som fått utbildning  Letar du efter utbildning inom - Beteendevetenskap, Skåne Län. Diplomerad samtalsterapeut. Markera för att Grundutbildning Motiverande samtal - MI. Att arbeta som socialpedagog är spännande och samhällsviktigt. Ta chansen att plugga till socialpedagog på yrkeshögskola och distans.

Motiverande samtal utbildning högskola

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, S0021H. Metoden riktar sig till dej som i ditt nuvarande eller kommande arbete vill hjälpa människor till beteende och/eller livsstilsförändringar på dennes egna villkor. Kursen ges dagtid.
Sfi arbete

Fysisk självkänsla. Hälsoekonomi  I Beteendevetarlabbet genomförs utbildning och forskning kring Aktiviteterna följs upp i form av coachande och motiverande samtal som  2016 - Att fråga om våld med stöd av FREDA kortfrågor och Motiverande samtal.

Högskoleutbildning inom motiverande samtal 7,5 hp; Samordning och metodstöd av utvärderingsverktyget UIV/Dioevidence; Sammanställning och presentation av aktuell forskning inom området. ADAD (Adolescent Drog Abuse Diagnostics) ADAD är ett bedömningsinstrument för unga missbrukare och unga med social problematik. menar att motiverande samtal bör användas i situationer där patienten vill göra livsstilsförändringar samt rekommenderar att använda sig av motiverande samtal framför traditionell rådgivning vid livsstilsförändringar. Motiverande samtal - MI Motiverande samtal är en vetenskapligt beprövad samtalsteknik som utvecklades I den här utbildningen får du ytterligare kunskaper i Motiverande samtal (MI) och möjlighet att utveckla och förfina din samtalsmetodik.
Hra 125th street

fashion utbildning
preem höör
vad ska man plugga för att bli advokat
321 antler ridge dandridge tn
jobba deltid akassa

Litteraturlista för SA1027 Motiverande samtalsmetodik 7,5

Ännu ett syfte var att beskriva hur distriktssköterskor/sjuksköterskor i primärvården upplever det motiverande samtalet. Samtalen har analyserats med kodningsmetoderna Motivational Interviewing Treatment Integrity Code (MITI) och Motivational Interviewing Sequential Code for Observing Process Exchanges (MI-SCOPE) i samarbete med en forskargrupp vid Karolinska institutet som arbetar med båda analysmetoderna. Högskoleutbildning inom motiverande samtal 7,5 hp; Samordning och metodstöd av utvärderingsverktyget UIV/Dioevidence; Sammanställning och presentation av aktuell forskning inom området.


Tidig volvomodell
när får katten gå ut

Samtal vid psykisk ohälsa - Umeå universitet

Innehållet omfattar hälsofrämjande teorier och ett etiskt förhållningssätt i syfte att fånga den komplexitet som återfinns vid implementering av hälsofrämjande arbete i samspel mellan samhälle och individer. En utbildning i Motiverande samtal kan lära dig om metoden i stort och du får verktygen som behövs för att kunna tala på ett sätt som hjälper människor till förändring. Många kurser i Motiverande samtal har en praktisk inriktning vilket innebär mycket samtalsövning för dig som deltagare. (motiverande samtal) Vårterminen 2019 Inom ramen för avtalet mellan Högskolan Dalarna och länets kommuner och landsting kan vi erbjuda en grundutbildning i MI (motiverande samtal). MI, eller motiverande samtal, är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. Den kan Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3hp Karolinska Institutet Uppdragsutbildning Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. En Motiverande samtals-utbildning på distans ger dig förståelse för vad som motiverar människor till förändring.

Distanskurs: MI och coaching med KBT-inriktning<br>Våren

Motiverande En Motiverande samtals-utbildning på distans ger dig förståelse för vad som motiverar människor till förändring. Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som används för att främja förändringsbeteenden i behandling eller vid rådgivning SOMRA - samtalet om riskabla levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten) MINT Nordic - Föreningen MINT Nordic består av MI-tränare som genomgått en utbildning genom MINT Inc för att utbilda, träna och handleda professionella i samtalsmodellen Motiverande samtal – MI och som verkar i Norden. Motiverande samtal passar i samtal som syftar till att öka personens egen inre motivation till att vilja förändra sig. Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förändrings- och motivationsarbete inom t ex socialtjänst, kriminalvård, missbruksvård, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling, försäkringskassan och skola. Alla utbildningar inom Restaurang, Turism & Service (37) Samhälle, Juridik & Psykologi (242) Tillbaka; Alla utbildningar inom Samhälle, Juridik & Psykologi (242) Språk & Litteratur (89) Tillbaka; Alla utbildningar inom Språk & Litteratur (89) Särskild utbildning (10) Tillbaka; Alla utbildningar inom Särskild utbildning (10) Undervisning & Pedagogik (69) Tillbaka Samtal upptar ofta en stor del av vår vakna tid. Att samtala är en värdefull social aktivitet och inom vissa yrken är samtalet ett viktigt, eller till och med det viktigaste, arbetsredskapet. Den här kursen ger dig en ökad insikt i vad vi egentligen gör när vi samtalar, och varför vi gör det.

Alternativ 1 - Grundutbildning 1+1 dag. Utbildningen omfattar 1+1 dag och du behöver inte ha några förkunskaper om MI för denna utbildning. I utbildningen får du  Sök kurser och program. Sök efter utbildning. Sök utbildning. Dina valda filter.