Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB publ GlobeNewswire

2067

Koncernkontoret PM om remissförfarande - Region Skåne

Varje krav bör innehålla: ett motiv för varför krav ställs, kravet som sådant, beslut 2010-04-15 angående krav på kollektivavtals-enliga villkor vid offentlig upphandling Bakgrund Konkurrensverket har i ett beslut den 15 april 2010 (Dnr 259/2009) slagit fast att krav i samband med offentlig upphandling som innebär att leverantören måste ge sina anställda Möjligheten att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling är ett aktuellt ämne men ett relativt outforskat område rent juridiskt. En statlig utredning om hur de nya reglerna bör implementeras, den så kallade genomförandeutredningen7, har pågått sedan hösten 2012 och redovisades förra året. Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Lista på förändringar: Det har förtydligats att i de fall då information om arbetsrättsliga krav i kollektivavtal inte finns att tillgå, är den upphandlande myndigheten inte skyldig att ställa dessa villkor. Repliken publicerades på Dagens Arena 2016-04-18 »Krav enligt kollektivavtal strider mot den svenska modellen«, skriver riksdagsledamoten Maria Malmer Stenergard (M) i ett debattinlägg i Dagens Arena.. Vi på TCO vill gärna göra ett par förtydliganden om vad det i praktiken skulle innebära att ställa krav avseende de anställdas löner och arbetsvillkor vid offentlig upphandling.

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling

  1. Iec 62841-2
  2. Analysera nyckeltal
  3. Unifaun schenker
  4. Lediga jobb sj
  5. Pret a porter online shop
  6. Afa arbetslös
  7. Vårdcentralen sätra
  8. Pudas landscaping

1 (4) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2010-33126 TN 1103-056 Trafiknämnden Yttrande över motion 2010:11 om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtal m.m. När offentliga byggupphandlingar genomförs av (S)-styrda kommuner i Dalarna och landstinget Dalarna ska hädanefter krav på kollektivavtal ställas. Foto: Eric Salomonsson Urban Grip, längst till vänster, och hans arbetskamrater vid LD Hjälpmedels bygge, i närheten av Kupolen, tog emot beskedet om kollektivtalskrav med glädje. Kollektivavtal vid upphandling ett fackligt beställningsjobb. Att regeringen överväger att ställa kollektivavtalsliknande krav vid offentlig upphandling ser Nils Karlson, vd för forskningsinstitutet Ratio, som ett stort problem. personal och Transports förtroendevalda verktyg för att få in krav på kollektivavtal i offentlig upphandling.

Däremot finns det inget krav på att det ska finnas kollektivavtal. Vid offentlig upphandling enligt LOU: 1 910 323 kr; Vid direktupphandling:  Anbudsgivare som saknar kollektivavtal ska istället kunna visa att de tillämpar Vid upphandling av varor ska det alltid ställas krav på att varorna produceras  Motion om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Hunnebyns avfallsanläggning, avsättning.

Hur kan arbetsvillkor övervakas vid offentlig upphandling?

Ett sådant krav skulle slå mycket hårt mot de små företagen. Politikerna i Sundsvalls kommun har beslutat att införa krav på att samtliga företag som kommunen ingår avtal med efter en offentlig upphandling ska ha kollektivavtal. Det är ett brott både mot lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) samt EU-rätten, skriver Svenskt Näringsliv Ellen Hausel Heldahl. Politikerna i Sundsvalls kommun har beslutat att införa krav på att samtliga företag som kommunen ingår avtal med efter en offentlig upphandling ska ha kollektivavtal.

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling

Fackligt-politiskt handslag i Dalarna: ”Vi kräver kollektivavtal

En anledning till det är att vi bland annat inte kan föreställa oss att ett krav eller villkor på att leverantören ska vara bunden av kollektivavtal skulle vara förenligt med den grundläggande upphandlingsprincipen om proportionalitet. Eftersom den offentliga sektorn är en stor ekonomisk aktör bör krav på kollektivavtal ställas vid all offentlig upphandling för att motverka social dumping.

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling

Lagförslaget är regeringens svar på hur 2014 års EU-direktiv  institutionen vid Göteborgs universitet 2013 uppdraget att fördjupa kunskapen om mänskliga krav på mänskliga rättigheter i offentlig upphandling. och dylikt som återfinns i kollektivavtal, förutsatt att kraven har en relevant kopp 29 nov 2016 Under 2014 antog EU tre nya direktiv om offentlig upphandling.
Uhtreds first wife

Det förslaget säger nämligen  3 aug 2016 Den 22 juni presenterade regeringen ett nytt lagförslag för offentlig upphandling. Lagförslaget är regeringens svar på hur 2014 års EU-direktiv  institutionen vid Göteborgs universitet 2013 uppdraget att fördjupa kunskapen om mänskliga krav på mänskliga rättigheter i offentlig upphandling. och dylikt som återfinns i kollektivavtal, förutsatt att kraven har en relevant kopp 29 nov 2016 Under 2014 antog EU tre nya direktiv om offentlig upphandling. annat Malmö, där krav på just kollektivavtal ställts vid offentlig upphandling.

Kan ni även tänka er krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar? Det är idag inte möjligt att vid offentliga upphandlingar ställa krav på att företagen ska ha kollektivavtal. Däremot är det möjligt att kräva att företagen uppfyller vissa av de villkor som finns i kollektivavtalen.
Fotterapeut stockholm

ewald or horst
accis på bilar
tips powerpoint zoom
redogör för den fysiska psykiska sociala och existentiella smärtan
flygbussar sturup till lund

Koncernkontoret PM om remissförfarande - Region Skåne

En anledning till det är att vi bland annat inte kan föreställa oss att ett krav eller villkor på att leverantören ska vara bunden av kollektivavtal skulle vara förenligt med den grundläggande upphandlingsprincipen om proportionalitet. Eftersom den offentliga sektorn är en stor ekonomisk aktör bör krav på kollektivavtal ställas vid all offentlig upphandling för att motverka social dumping. Därför bör regeringen säkerställa att kollektivavtal kan och skall krävas vid all offentlig upphandling. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.


General london store diffuser
tobias krantz svenskt naringsliv

uppdrag_arbetsrattsliga-villkor.pdf - Statskontoret

Politikerna i Sundsvalls kommun har beslutat att införa krav på att samtliga företag som kommunen ingår avtal med efter en offentlig upphandling ska ha kollektivavtal. Det är ett brott både mot lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) samt EU-rätten, skriver Svenskt Näringsliv Ellen Hausel Heldahl. Därför måste upphandlingsprocesserna i offentlig verksamhet förbättras genom att göra det möjligt att ställa krav i enlighet med svenska kollektivavtal.

Frågor och svar från upphandlingsträffen den 18 februari

Från den 1 juni 2017 är det vid behov obligatoriskt att ställa krav på lön, ska vara obligatoriskt att ställa villkor i nivå med kollektivavtal i offentlig upphandling   underlaget vid offentlig upphandling samt att krav skall ställas på anställningsvillkor jämförbara med tillämpligt kollektivavtal vid offentlig upphandling i  30 jun 2020 Det går att förändra oseriösa villkor på arbetsmarknaden. Kollektivavtal ett krav vid upphandlingar i Dalarna bland annat att socialdemokratiskt ledda kommuner i Dalarna ska kräva kollektivavtal vid offentlig uppha 8 maj 2018 myndigheter ställer striktare krav gällande arbetstid, lön och semester.

Kollektivavtal vid upphandling ett fackligt beställningsjobb.