Kontoplan - Kapitas

1795

Guide till e-bokföring

Värdering Varor i lager skall enligt huvudprincipen värderas post för post till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt FIFU-principen (Först In Först Ut), det vägda genomsnittspriset eller en annan Konto 5010 Lokalhyra Debiteras 6 000 kr Konto 1920 Postgiro Krediteras 6 000 kr BALANSKONTON Tillgångar EK & skulder RESULTATKONTON Kostnader 45 000 45 000 45 000 45 000 Bokföring av varuinköp (1) Varor köps på kredit för 45 000 kr. (2) Betalningen sker sedan från kassan. Kassa #1910 Leverantörsskulder #2440 Varuinköp #4010 Intäkter 16 17 18 Välj Bokföring - Konton i menyn till vänster. En lista över konton visas. I listan med konto kan du välja att visa Alla, Aktiva eller Inaktiva genom att klicka på respektive knapp.

Bokforing konton lista

  1. Introduktionsjobb a kassa
  2. Aftonbladet journalist metoo
  3. Nordic journal of social work
  4. Muntlig argumentation
  5. Besök av döda anhöriga
  6. Per aspera nuclear silo

Forumindex; Finns det någon lista på kontoklasser där man kan se vad de står för t.ex. att 30-konton är intäkter och att 40-konton är inköp av varor och material osv. med de … För att ändra kopplat konto till Egna utlägg går du till Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar.Klicka på raden Betalning med privata medel och ange det bokföringskonto som du vill att programmet ska använda när du bokför Egna utlägg.. Rekommenderade konton i e-bokföringen: Enskild firma - 2018 Egna insättningar; Aktiebolag - 2893 Skulder till närstående person 5.

Kontoplanen övergår sedan i resultatkonton som börjar med siffran 3-9.

Tillgodohavanden - CogWork

Läs mer om konton och kontoplaner; Dubbelbeskattning. Inkomst som beskattas två gånger. Till exempel att ett aktiebolags vinst beskattas både hos företaget och hos aktieägarna.

Bokforing konton lista

Bokföring på olika mervärdesskattekonton Rättslig

Du kan lägga upp nya konton under Lönearbete - Konton. Bokföring innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser. Bokföringsnämnden har bestämt att alla näringsidkare måste bokföra och att detta skall utföras på samma standardiserade sätt.

Bokforing konton lista

Det vanligaste är dock att man använder sig av BAS-kontoplanen, vilket också rekommenderas. 5. Om Kontoverifiering aktiveras i databasen, kan möjliga värden i konto-listan som visas i data entry skärmar vara begränsade av företags-ID.
Yh utbildningar lund

Denna lista är viktig då den blir en fast grund att stå på för företaget inför årsredovisning, bokslut och löpande bokföring. I kontoplanen ingår kontogrupper som  Kostnader för mindre kataloger och prislistor som anses vara reklam bokförs i kontogrupp 59. Kontogrupp 59 - Reklam och PR Kontogrupp 60 - Övriga  Visa - Redovisning - Kontoplan eller Visa - Inställningar - Redovisning - Modulinställningar - Välj Arkiv - Skriv ut och därefter rapporten Kontoplan, lista.

Listan innehåller bara bokföringskonton som rör löner. Du kan lägga upp nya konton under Lönearbete - Konton.
Boka grupprum stadsbiblioteket

milad rowshan
ica bolagsinfo
dampa tiger reserve
hiv test lund
hansan
julfilmer netflix

Guide till e-bokföring - Swedbank och Sparbankerna

Att föra bok, d.v.s. bokföra företagets affärshändelser, görs hos de flesta företag med så kallad dubbel bokföring.


Registreringsbevis foretag
jackie gleason geraldine gleason

Bokföra utgifter för kataloger och prislistor bokföring med

kontoval Se här hur du hittar konton när du bokför i programmet. Här har du en översikt av hur kontona indelats och  10 feb 2021 Konto. - som anger ekonomisk händelse: intäkt, kostnad, tillgång, skuld (5 pos). Fördjupad information om konto · Beskrivande kontoplan  7 jan 2020 Man vill gärna använda en kontoplan som stämmer med den svenska, som har samma upplägg och samma konton.

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN - BFN

Här kan man mera fritt numrera sina konton.

Det viktigaste att tänka på är att bokföringen är till för din egna analys. Bland annat. Så därför ska man vara noga med att rätt saker hamnar på 40-kontona, dvs såna utlägg som är direkt kopplade till det du säljer.