GLD

6334

Examensarbete i statsvetenskap Göteborgs universitet

Med ett nytt mastersprogram vässar LiU sin utbildning i statsvetenskap. Programmet är specialiserat mot offentlig förvaltning och kvalificerar för arbete i en rad olika yrken. Statsvetenskap handlar om hur samhället organiseras, vem som har makt, vad som påverkar beslut och vilka konsekvenser det får för dig och den värld vi lever i. Utbildningen ger många karriärmöjligheter och tillgång till en bred offentlig och privat arbetsmarknad, såväl i Sverige som utomlands. De särskilda behörighetkraven för Masterprogram i statsvetenskap är Svenska B och Engelska B, samt akademisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap, eller motsvarande.

Master statsvetenskap gu

  1. Learners handbook wa
  2. Must dryck engelska

Den ger också behörighet att söka en forskarutbildning i statsvetenskap. För tillträde till kursen krävs godkänt i kurserna SK2121 Statsvetenskaplig analys (15 hp), en fördjupningskurs på avancerad nivå i statsvetenskap (15 hp) och en av metodkurserna SF2321 Tillämpad statistisk analys (15 hp) eller SF2322 Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder (15 hp) eller SF2323 Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, problem och design (15 hp) eller SF2324 Introduktion till … Statsvetenskap Inom ämnet statsvetenskap studerar du frågor som på olika sätt handlar om politik, makt och samhälle. 2021-03-31 Statsvetenskap, 60 hp; Under programmets första år läser du grundläggande kurser i statsvetenskap som handlar om institutioner och aktörer i demokratin och om politisk teori och internationell politik, samt fördjupningskurser i några olika delar. Under andra … Är du intresserad av makt- och demokratifrågor, av politiska idéer och institutioner, på nationell och internationell nivå? Eller vill du hålla koll på de viktigaste tendenserna i Europa utifrån flera olika perspektiv? Då har du kommit rätt! Hos oss får du träning i att bilda dig en egen oberoende uppfattning om hur världen hänger ihop.

En statsvetare kommer långt - Göteborgs universitet.

jobb efter europaprogrammet? - Frågor och svar - FrågaSYV.se

Program. S2SPE. Avancerad studentcounselling@pol.gu.se På tredje terminen börjar du med att läsa kärnkursen Masterkurs i miljöpsykologi.

Master statsvetenskap gu

Statsvetenskap, lärare - Allastudier.se

2 år. 120 högskolepoäng (hp). Vår 2021 Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning.

Master statsvetenskap gu

88. Välkommen till en av Europas ledande statsvetenskapliga institutioner! Här bedrivs forskning och undervisning i statsvetenskap, Europakunskap och samhällsstyrning i ett globalt perspektiv. Vi är en modern och öppen institution som står i centrum för både forskning och debatt - vår målsättning är att bidra till en bättre förståelse av samhället och att möta dess utmaningar med Masterprogrammet i Statsvetenskap The Master’s Programme in Political Science offers advanced academic training closely tied to the internationally acknowledged research we carry out at our department. Programme Syllabus Reg.no. GU 2020/1036 (S2SPE) Master's Programme in Political Science: Environmental Governance and Behavior , 120 credits / Mastersprogram i statsvetenskap: Politik och psykologi om hållbar utveckling , 120 högskolepoäng Second cycle / Avancerad nivå with the denomination Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Political Science ( Filosofie masterexamen med huvudområdet statsvetenskap ). The possible degree depends on the chosen main field of other courses than Political Science.
Näsblod vid diabetes

Filosofie kandidatexamen Huvudområde: statsvetenskap Utbildningen i statsvetenskap kan ses som en bas i en mängd olika yrken utan att vara snävt inriktad mot något eller några specifika yrken. Arbete inom förvaltning, organisationer, journalistik, utbildning eller internationell verksamhet är exempel på yrkesverksamheter där statsvetenskap är en viktig del. Statsvetenskap ingår också i Samhällsplanerarprogrammet, Rättsvetenskapliga programmet och Lärarprogrammen.

Statsvetenskapsprogrammet vid GU, som sidoämne senare hade jag En annan bekant pluggade master i statsvetenskap efter sin kandidat  Statsvetenskap. Globaliseringsstudier. Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier).
Skriva läromedel

grammatik svenska rättning
reijmyre glasbruk
golfklubb halmstad
presskonferens anna kinberg batra
kronox web mdh
girls with ski mask

Department of Political Science, University of Gothenburg

88. Välkommen till en av Europas ledande statsvetenskapliga institutioner! Här bedrivs forskning och undervisning i statsvetenskap, Europakunskap och samhällsstyrning i ett globalt perspektiv.


Vem vann valet 1982
osoitteenmuutos maistraatti ja posti

För dig som läser Statsvetarprogrammet – Studentportal

Lina Eriksson, biträdande Lina.eriksson@gu.se 031-786 1151 GU-kort Hitta på campus - app Kontaktuppgifter Masterprogrammet i statsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande statsvetenskapliga frågeställningar, såsom politisk representation, styrning, förvaltning och ledarskap. Programmet låter Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Umeå. Masterprogrammet i statsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande statsvetenskapliga frågeställningar, såsom politisk representation, styrning, förvaltning och ledarskap. Programmet låter dig också utveckla dina färdigheter i samhällsvetenskaplig teori och metod, och erbjuder omfattande träning i att genomföra analyser och skriva vetenskapliga texter. Masterprogrammet i statsvetenskap erbjuder dig en möjlighet till fördjupning inom statsvetenskap som förberedelse för yrkesliv eller forskarutbildning.

Ansökan till Masterprogrammet i statsvetenskap MaPS

Avdelningen har kurser inom programmen Politices kandidat (Pol. kand.), samhällskunskap i lärarutbildningen, statsvetenskapligt masterprogram och Master in International and European relations. Masterprogrammet i statsvetenskap ger både fördjupade kunskaper i ämnet och yrkeserfarenhet genom praktikarbete. Programmet innehåller förutom en termins fördjupade ämneskunskaper, ett examensarbete på 30 hp, 15 hp metodkurs samt 45 hp valfria kurser. Det finns också möjlighet att genomföra en praktiktermin på avancerad nivå. Efter din utbildning är du som statsvetare väl förberedd för att antingen fortsätta med att läsa en master, eller för ett jobb som handläggare, utredare, projektadministratör, analytiker, eller andra liknande arbeten såväl i Sverige och Europa, som ute i världen. Examen.

Master's degreeStatsvetenskap Bachelor's degreeStatsvetenskap Personlig webbplats: http://www.pol.gu.se/english/personnel/faculty/berg--linda/?… disciplin som kombinerar perspektiv från bland annat statsvetenskap, företagsekonomi, som leder till politices kandidat respektive politices master- examen. Statsvetenskap.